Regenerační centrum 4p3

 

Lokální kryo v našem podání je již minulost ... byli jsme specialisté na lokální kryoterapii (-150°C).
V oboru jsme působili od roku 2011 do června 2020, za tu dobu jsme ošetřili tisíce klientů a získali jsme obrovské množství zkušeností.
Vážíme si vás všech, kteří jste se na nás obrátili, nebo nás podporovali. Všem děkujeme za důvěru a věříme, že jsme udělali maximum, co bylo v našich silách, abyste byli s námi spokojeni.
Našimi klienty byli jak vrcholoví sportovci, tak běžná veřejnost. Jejich společným rysem byl vždy aktivní přístup k životu a k různým výzvám a toto nám bylo, je a bude společné.
Po letech práce v lokální kryoterapii, kterou stále vnímáme jako nejefektivnější a nejúčinnější metodu podpory léčby zánětů a úrazů pohybového ústrojí, jsme stále více vnímali, že bychom se rádi naplno věnovali prevenci a proto jsme se rozhodli, že nadále budeme svou veškerou energii věnovat projektu Green Ways a inspiraci lidí ke zdravému životnímu stylu, k vytváření vlastních dobrých návyků. Jsme totiž fandové zdravého životního stylu.
Smysl nám dává komplexní přístup, hledání souvislostí s cílem dopátrat se příčiny a tam cílit energii vedoucí k nápravě, zlepšení stavu a efektivnějšímu využití potenciálu.
Jsme tu pro život v pohybu, pro radost z pohybu, pro radost ze života.

 


 
 14 540

 

 počet ošetření provedených

lokální kryoterapií do 30.06.2020

Vítězství

Do ukončení našeho provozu v červnu 2020 jsme byli

Česku jedničkou v počtu ošetření lokální kryoterapií.

 

Protože z našich zkušeností víme, že kryostimulace je nejúčinnější
neinvazivní a čistá metoda podpory přirozených regeneračních procesů
v těle doporučujeme lokální i celotělovou kryoterapii všem sportovcům a
aktivním lidem.

 


 

A my se nyní tedy již naplno věnujeme projektu, ve kterém inspirujeme k tomu, aby lidé cestu ke zdraví chápali jako proces, který mohou sami nejvíce ovlivnit. Vysvětlujeme, že jsou čtyři základní oblasti, ve kterých je možné neustále nacházet rezervy, eliminovat slabá místa a tím zlepšovat využití potenciálu, který nám naše tělo a duch nabízí.
Tyto čtyři oblasti, které spolu souvisí a navzájem se ovlivňují jsou:

 

Psychika

Psychika
... všechno začíná v hlavě ...

 

Pohyb

Pohyb
... pohyb je život ...

 

Potrava

Potrava
... tělo je vystavěno z toho, co jíme ...

 

Pořád dokola

Prostředí
... okolí, vztahy, ... 

 

Psychika, Pohyb, Potrava, Prostředí, to jsou čtyři oblasti, kam je třeba neustále

směřovat svou pozornost a energii.

 

  

… nic není statické, vše je dynamické, v pohybu, vyvíjí se a dokud dýcháme,

je stále příležitost ke změně k lepšímu …

… a o tom je 4p3 ...

 

Pokud jsme Vás zaujali, zavolejte a probereme to osobně.

+420 777 327 075