Náš web postupně upravujeme a ještě není vše hotové dle našich představ.

4p3_logotyp_FINAL_úzký okraj

 

Inspirujeme k tomu, aby lidé cestu ke zdraví na všech úrovních chápali jako proces, který mohou sami nejvíce ovlivnit.

Jsou čtyři základní oblasti, ve kterých je možné neustále nacházet rezervy, eliminovat slabá místa a směřovat k naplnění potenciálu, který nám byl dán.

Tyto čtyři oblasti, které spolu souvisí a navzájem se ovlivňují jsou:

 
Jablko

Potrava
... tělo je vystavěno z toho, co jíme ...

každá buňka chce dobře jíst

 

Běžec

Pohyb
... pohyb je život ...

ve zdravém těle zdravý duch

  

Mozek

Psychika
... všechno začíná v hlavě ...
vztah k sobě, vztah k lidem

  

Prostředí_strom

Prostředí
... žijeme na zemi a ne sami, ...

půda, voda, vzduch

 

Potrava, Pohyb, Psychika, Prostředí, to jsou čtyři oblasti, kam je třeba neustále směřovat svou pozornost a energii. 

  

Nic není statické, vše je dynamické, v pohybu a vyvíjí se.

Dokud dýcháme, stále je příležitost ke změně k lepšímu.

… a o tom je 4p3 ...

 

Pokud jsme Vás zaujali, zavolejte a probereme to osobně.

+420 777 327 075