Náš web postupně upravujeme a ještě není vše hotové dle našich představ.

Lidé a Zem ... Jaký je smysl života?

 
 
1. Základní fakt:

 

Přírodě, Zemi, Vesmíru je vlastně jedno co my lidé děláme. Příroda, Země, Vesmír půjdou dál, budou se dále vyvíjet. S námi lidmi, nebo bez nás, bez lidí.
 
 
2. Definice smyslu života (Václav Rathouský, majitel Green Ways):

 

Zvyšování pravděpodobnosti přežití vlastního druhu skrze zvyšování pravděpodobnosti přežití všech ostatních druhů.
 
 
3. Naše víra:

 

Věříme, že jednou bude mít tuto definici smyslu života každý člověk jako základní, samozřejmou a nezbytnou podmínku svého bytí na Zemi.
Věříme, že ještě není pozdě!
 
 
4. Shlédni VIDEO

2 minuty, které vydají za hodiny diskusí

(zdroj: https://www.conservation.org/nature-is-speaking/julia-roberts-is-mother-nature)