Náš web postupně upravujeme a ještě není vše hotové dle našich představ.

Dokud dýcháme, je šance ke změně.

 
Dokud dýcháme, je šance ke změně. Hloubka a úroveň této změny může být různá. Záleží na naší volbě.

 

Dokud jste živí, můžete se uzdravit,“ říká lékař funkční medicíny Jan Vojáček. „Nejsme ale šarlatáni. Nemůžeme
slíbit, že se uzdravíte. Víme ale, co musíte změnit.“

 

To je hodně povzbuzující, souhlasíte?