Náš web postupně upravujeme a ještě není vše hotové dle našich představ.

Nedopusťte, aby bolest či nemoc určovaly Vaše priority

 
S přístupem ke zdraví to je často tak, že to, co nebolí, to neřeším. Stalo se Vám to také, vybavujete si to?
Řešení je jasné. Je jím prevence. A prevence je o hledání, o pravidelnosti, o disciplíně.
Jasné také je, že kdo hledá, ten najde. A potom už ví JAK.
Nestačí však jen vědět JAK. Velmi důležité, či rozhodující, když už vím JAK, je KONAT. A v tomto již hraje hlavní roli disciplína.
Disciplína není vždy úplně jednoduchá věc. Co tedy pomůže s disciplínou? No přece Vaše silné PROČ, silný motiv. Když máte silný důvod, opravdu silné PROČ, tak jdete do akce a konáte. Znovu a znovu.
Hledejte tedy svá PROČ ještě dříve, než Vás začne něco bolet a než Vás začne ovlivňovat nemoc.
Bolest, nemoc to je špička ledovce. Představte si ledovec. Většina je schována pod vodou.
Podobně je to i s tím co se děje v našem těle. Co všechno z toho, co se v těle děje, vnímáme, cítíme? Tedy je vidět "nad vodou"?
S bolestí, nebo nemocí, kterou již vnímáme je to jako s tím ledovcem. Většina dějů (jak dobrých, tak špatných) v těle probíhá, aniž bychom o nich věděli, tedy nejsou vidět, jsou schovány "pod vodou".
To, že je nevidíme (neuvědomujeme si je, nebolí) ale neznamená, že neprobíhají.
A právě proto je velmi moudré se zajímat o to, co se děje "pod vodou" a zajímat se o to, jak to udělat, aby i to co nevnímám fungovalo co nejlépe.
Co je k tomu potřeba? Informace? Možná i intuice?
Pokud cítíte, že Vás toto téma oslovuje, přijďte k nám a my Vám s tím pomůžeme.
Dáme Vám informace, předáme Vám emoce, najdete své PROČ a JAK, ... a půjdete hned do akce.
Zapomeňte na klasický odsouvač "Až pak".
Čas běží ... a vše, co stoji za to udělat, je dobré udělat hned.
Přejeme Vám pevné zdraví a radostné dny.
Tým 4p3

Ledová kra