Náš web nyní upravujeme a ještě není vše hotové dle našich představ. Prosíme o shovívavost. Postupně vše tvoříme.

Otužování

100 Kč

Příprava na ponor a společný ponor.