Náš web nyní upravujeme a ještě není vše hotové dle našich představ. Prosíme o shovívavost. Postupně vše tvoříme.

Plavání

100 Kč

Konzultace vybraného plaveckého stylu včetně praktického nácviku.

Zlepšete styl a plavte lehce a rychle.