Náš web postupně upravujeme a ještě není vše hotové dle našich představ.

... odložené berle ... u nás zapomenete na to, co Vás trápí :-)

 

Objevil jsem fotku v našem, pár let starém, příspěvku ... odložené berle v našem brněnském pracovišti ... stále aktuální proces ... ano, ano, to je oč u nás také běží. Pomáháme lidem odložit berle co nejdříve a vrátit se do plné aktivity. A nyní nově i v Praze.:-)
Já vím, nejlepší je být zdravý a bohatý. Jo, jo.

A jak říkával Ivan Sergejevič Turgeněv: "Zdraví se podobá štěstí. Dokud je máte, ani si ho nevšimnete."
... anebo to bylo "Štěstí se podobá zdraví ... ?
 
Tak mějme oboje a všímejme si jich!

 

Odložené berle_v1